Политика за защита на лични данни

Уважаеми клиенти, TUNINGSKLAD.COM декларира, че Вашите лични данни се събират и използват в съгласие с действащите разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Вашите лични данни ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Чрез направена поръчка в нашия онлайн магазин, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на лични данни, Вие автоматично и доброволно предоставяте и давате своето съгласие Администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни в TUNINGSKLAD.COM , да обработват личните Ви данни, с цел изпращане на поръчаните продукти чрез куриерска фирма и сте запознати с целите на обработване на личните Ви данни.

При регистрация всеки клиент въвежда email адрес и парола за достъп. За осъществяване на онлайн поръчка клиентът въвежда име, фамилия, телефон, email адрес, както и адрес за доставка. С предоставяне на Вашите лични данни при регистрация и при онлайн поръчка Вие се съгласявате личните Ви данни да се използват и обработват за целите на регистрацията, необходима за достъп до Вашия профил в TUNINGSKLAD.COM и за целите на осъществяване на онлайн поръчка.

Предоставена е възможност на потребителите сами да изтрият профилите и всичките им данни, като име, фамилия, адрес и IP, от където е пусната поръчката. По закона за GDPR, TUNINGSKLAD.COM  няма съхранявани личните данни за повече от 6 месеца.

При желание от страна на клиента, той може да получава бюлетин с уведомление за нови и промоционални продукти, след като се регистрира за получаване на такъв бюлетин. По този начин клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на изпращане на бюлетин.

TUNINGSKLAD.COM употребява бисквитки, за да запази информация за предпочитанията на посетителите си, да съхранява специфична за потребителя информация относно кои продукти посещава, за да оптимизира съдържанието на уеб страницата според типа на браузъра и допълнителните данни, изпращани от браузъра и за да подобри услугите си.

Ако желаете да изключите бисквитките, можете да го направите чрез индивидуалните си браузърни настройки. Подробна информация за управлението на бисквитките ще намерите на уеб страницата на използвания браузър. Освен това, Google дава възможността на потребителите да изключат бисквитките, поставени от Google, чрез специалната страница за прекратяване на рекламите, пускани от Google (http://www.google.bg/policies/technologies/ads/).

С цел гарантиране на качеството на услугите, TUNINGSKLAD.COM събира статистическите данни, предоставяни от системите на Google Analytics и Google AdWords, които дават информация единствено за тенденциите при ползване на страницата на онлайн магазина. Тези статистики не включват никакви данни относно самоличността на посетителите в онлайн магазина.

Администраторът на лични данни на TUNINGSKLAD.COM обработва личните данни законосъобразно при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл.4, ал.1 от закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица. Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изрично урежда хипотезите при наличието, на които се допуска обработването на лични данни, а именно:

1. Обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни на TUNINGSKLAD.COM;
2.Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3.Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4.Обработването е необходимо, за да се защитят живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5.Обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. Обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7.Обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Администраторът на лични данни на TUNINGSKLAD.COM спазва регламентираните в ЗЗЛД принципи, свързани с обработване на данните. Администраторът на лични данни на TUNINGSKLAD.COM обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, а именно:
– обработва личните данни законосъобразно и добросъвестно;
– събира личните данни за конкретни, точно определени и законни цели и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
– поддържа личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.