Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН TUNINGSKLAD.COM

Уеб сайтът www.tuningsklad.com (наричани за краткост по-долу „онлайн магазин“, „tuningsklad“, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“) в съответствие на следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила, свързани с линк от тази страници (наричани за краткост ОУП). Моля, прочетете внимателно ОУП преди регистрацията или поръчки в онлайн магазина. Препоръчваме Ви да запазите копие на ОУП за бъдещи справки. ВНИМАНИЕ!!! Осъществявайки достъп до и използвайки уеб сайта на TUNINGSKLAD  Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието на уеб сайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на TuningSklad, е изрично забранено.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Всяко използване на сайта www.tuningsklad.com означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.

Условията за ползване могат да бъдат изменяни от TuningSklad по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.

TuningSklad има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Във всеки случай на промяна на Условията за ползване TuningSklad ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уеб сайта www.tuningsklad.com .

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.tuningsklad.com .

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на TuningSklad.

Забранено е използването на уеб сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

При ползването на www.tuningsklad.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уеб сайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между TuningSklad и Потребителя, TuningSklad премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до sales@tuningsklad.com .

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА TUNINGSKLAD

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на TuningSklad при ползване от него на уеб сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от TuningSklad  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от наш служител.

TuningSklad изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.tuningsklad.com , след като завърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, TuningSklad се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.

TuningSklad не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от TuningSklad за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез и-мейл до sales@tuningsklad.com . Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.

ЦЕНИ

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси.

TuningSklad има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уеб сайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уеб сайта, TuningSklad има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от TuningSkladначин и от посочения от TuningSklad подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уеб сайта възможности. TuningSklad си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

TuningSklad си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

TuningSklad не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от TuningSklad обстоятелства.

TuningSklad доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. TuningSklad не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

TuningSklad има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. TuningSklad уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на TuningSklad е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

TuningSklad поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от TuningSklad, Потребителят ще бъде информиран за това и TuningSklad ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на TuningSklad или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.

В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, TuningSklad не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уеб сайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача.

Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл sales@tuningsklad.com: номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане /стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки/.
Поръчки, които не са напуснали склада/магазина на TuningSklad, могат да бъдат анулирани чрез мейл до sales@tuningsklad.com или чрез телефонно обаждане.

Стоките, напуснали склада/магазина на TuningSklad, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които правят невъзможна обичайната им или уговорената в договора употреба. Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на TuningSklad.

При констатация на дефектна стока или стока с недостатъци, които правят невъзможна обичайната й или уговорената в договора употреба, до 7 дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, TuningSklad се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 30-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на TuningSklad.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени на уеб сайта, TuningSklad възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Разпоредбите от настоящия раздел се отнасят само за случаите, когато Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се прилагат в отношенията на TuningSklad с други търговци.

ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уеб сайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че TuningSklad констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, TuningSklad си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

ОТГОВОРНОСТ

TuningSklad се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

TuningSklad не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уеб сайтове.

TuningSklad не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уеб сайта www.tuningsklad.com , и не носи отговорност за такова съдържание. TuningSklad може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

TuningSklad не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уеб сайта.

TuningSklad не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уеб сайта.